13.08.2020 року у Львові відбулася нарада з питань підведення підсумків роботи ПрАТ “ДТРЗ”, “ЗЕРЗ”, “ЛЛРЗ” за І півріччя 2020 року, очікуване виконання показників за 2020 рік та перспективи на 2021 рік. На нараді були присутні: Член правління АТ “Укрзалізниця”, Голова Наглядової Ради ПрАТ “ЛЛРЗ”, ПрАТ “ЗЕРЗ”, ПрАТ “ДТРЗ” Франтішек Буреш Член Наглядової Ради ПрАТ “ЛЛРЗ” Асаулюк К.В. Директор Департаменту локомотивного господарства АТ “Укрзалізниця” Павлов С.А. Т.в.о. Голови правління ПрАТ “ЛЛРЗ” Стадницький О.М. Член правління ПрАТ “ЛЛРЗ” Тіщенко М.М. Директор з виробництва ПрАТ “ЛЛРЗ” Лесик В.Й. Директор з комерційних питань ПрАТ “ЛЛРЗ” Карапозюк О.С. Головний інженер ПрАТ “ЛЛРЗ” Груник А.І. Голова правління ПрАТ “ЗЕРЗ” Головащенко О.А. Директор з комерційних питань ПрАТ “ЗЕРЗ” Шостак Я.В. Головний інженер ПрАТ “ЗЕРЗ” Тринц А.Л. Т.в.о. голови правління ПрАТ “ДТРЗ” Димитрієнко Д.М. Член правління ПрАТ “ДТРЗ” Філіпов Ю.О. Т.в.о. голови правління ПрАТ “ДТРЗ” Димитрієнко Д.М. надав звіт ПрАТ “ДТРЗ” за результатами роботи І півріччя 2020 року та зазначив, що основним пріоритетом в роботі Товариства було безумовне виконання договірних зобов’язань по капітальному ремонту ТРС та лінійного обладнання. За І півріччя 2020 року випущено товарної продукції на суму 279 917 тис. грн. Відремонтовано 25 тепловозів на суму 245 816 тис. грн; 89 колісних пар на суму 6 861 тис. грн, 174 одиниць лінійного обладнання на суму 19 936 тис. грн та іншої продукції на суму 7 304 тис. грн. За підсумками роботи отримано чистий прибуток в розмірі 33 776 тис. грн. Середньооблікова чисельність за І півріччя 2020 року склала 851 особа. Середньомісячна заробітна плата за І півріччя 2020 року склала 11 895 грн. Очікуване виконання договірних зобов’язань по ремонту ТРС та лінійного обладнання у 2020 році складе 100%. На друге півріччя 2020 року укладені договори на ремонт тепловозів. План ремонту тепловозів на друге півріччя по підприємству – 31 тепловоз, колісних пар – 110 кол. пар, лінійного обладнання – 259 од.
21.08.2020 року була проведена нарада на ПрАТ «ДТРЗ» стосовно поточних питань по капітальному ремонту ТРС та лінійного обладнання в умовах афілійованих підприємств у 2020 році. На нараді були присутні: Керівник проекту департаменту локомотивного господарства АТ «Укрзалізниця»; Богданов О.Б. – головуючий; Заступник директора виконавчого регіональної філії з рухомого складу «Південно-Західна залізниця» - Лоза О.П.; Заступник директора регіональної філії з рухомого складу «Південна залізниця» - Михайленко О.В.; Заступник директора регіональної філії з рухомого складу і матеріально-технічного постачання «Одеська залізниця» – Петренко О.І. Заступник директора регіональної філії з рухомого складу «Придніпровська залізниця» – Черепанов І. С. Голова правління ПрАТ «ЗЕРЗ» – Головащенко О.А. Член правління ПрАТ «ЗЕРЗ» – Леорда А.А. Т.в.о. голови правління ПрАТ «ЛЛРЗ» Стадницький О.М. Т.з.п. голови правління ПрАТ «ДТРЗ» – Димитрієнко Д.М. Директор з виробництва ПрАТ «ЗЕРЗ» – Горелов В.В. Директор з виробництва ПрАТ «ДТРЗ» – Ярош С.П. Директор з комерційних питань ПрАТ «ДТРЗ» – Чередник П.І. Головний інженер ПрАТ «ДТРЗ» – Ничипоренко О.В. Розглядалися наступні питання : - взаємодія приватних акціонерних товариств та регіональних філій АТ «Укрзалізниця» щодо капітального ремонту ТРС та лінійного обладнання; - питання договірної роботи; - концепція реформування локомотивного господарства відносно ПрАТ. Присутніми обговорено питання щодо неможливості використання ремонтного фонду при ремонті тепловозів/електровозів лінійного обладнання по укладеним договорам, питання процесу організації оплати праці, зазначено про необхідність перегляду єдиної системи оплати праці, визначена проблема рахунків на попередню оплату.
ДТРЗ, 2018 г.